sspon

um szydlowiec

mpps

kl

swm

jwpu

bip

Jakość powietrza w miejscowości Szydłowiec, Wysoka, Sadek, Majdów

Zakładka SENIOR+

Dodatek osłonowy będzie wypłacany od dnia 28 marca 2022 r.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu informuje,
że dodatek osłonowy będzie wypłacany
od dnia 28 marca 2022 r.
dla osób, które otrzymały informację o otrzymaniu ww. dodatku.