INSTRUKCJA WYSYŁANIA WIADOMOŚCI  DO PODMIOTU PUBLICZNEGO

Wysyłka podpisanego dokumentu w PDF

np.: wniosku o dodatek węglowy

Poniżej zamieszczamy instrukcję prawidłowego podpisania wniosku o dodatek węglowy

[PDF] - instrukcja wysyłki pisma przez ePUAP - dodatek węglowy

[PDF] - klauzula informacyjna dotycząca dodatku węglowego

[LINK] - informacje na temat wypełniania wniosku o dodatek węglowy - strona Ministerstwa Klimatu i Środowiska

[LINK] - podpisz dokument elektronicznie – wykorzystaj podpis zaufany