Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu informuje,
że dodatek osłonowy będzie wypłacany
od dnia 28 marca 2022 r.
dla osób, które otrzymały informację o otrzymaniu ww. dodatku.