Logo SENIOR+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu ogłasza w dniach od 15 do 27 grudnia 2021r. nabór uczestników do Klubu „SENIOR+” z siedzibą przy ulicy Wschodniej 21A w Szydłowcu. Zapraszamy osoby nieaktywne zawodowo, powyżej 60. roku życia, zamieszkujące na terenie Gminy Szydłowiec do wzięcia udziału w rekrutacji. Zapraszamy osoby, które chciałby wykorzystać wolny czas i spędzić go aktywnie w miłym towarzystwie, chcące rozwijać swoje pasje, zainteresowania, umiejętności i zdolności, chcące pomóc sobie i innym. Osoby te powinny złożyć deklarację uczestnictwa w Klubie „Senior+” w Szydłowcu wraz z załącznikami dostępnymi na stronie internetowej www.mopsszydlowiec.pl, www.szydlowiec.pl bądź w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu. ul. Kilińskiego 2, 26-500 Szydłowiec (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00).

 

W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych 30 uczestników Klubu „SENIOR +”, którzy zostaną umieszczeni na liście podstawowej. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób niż przewidywana liczba miejsc w Klubie zostanie przeprowadzone komisyjne losowanie. Osoby, które nie zostaną wylosowane, będą umieszczone na liście rezerwowej wg kolejności składanych deklaracji.

 

Szczegółowych informacji dotyczących uczestnictwa w Klubie „SENIOR+” w Szydłowcu zgodnie z przyjętym regulaminem można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu. ul. Kilińskiego 2, 26-500 Szydłowiec, pod numerem telefonu 48 617 64 84 oraz na stronie internetowej www.mopsszydlowiec.pl

ZAPRASZAMY!!!

 

 

 

[PDF] - Deklaracja uczestnictwa w Klubie Senior+ w Gminie Szydłowiec

[PDF] - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

[PDF] - Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Klubu Senior+ w Gminie Szydłowiec

[PDF] - Regulamin Klubu Senior+ w Gminie Szydłowiec

[PDF] - Zaświadczenie lekarskie

[PDF] - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

[PDF] - Zgoda na rozpowszechnianie i utrwalania wizerunku