Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców w wieku 60+ oraz osoby chore przewlekle, samotne i niepełnosprawne w ramach realizowanego projektu „Koperta życia” rozpoczyna od 3 kwietnia 2024 roku wydawanie kopert uczestnikom programu, do której przystąpienia zachęcają środowiska medyczne. Akcja polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych i danych osobowych.

„Koperta życia” jest sporym ułatwieniem m.in. dla pracowników pogotowia ratunkowego. W chwili zagrożenia o ludzkim życiu często decydują minuty, a kontakt z pacjentem w takich chwilach może być utrudniony, również rodzina i bliscy w momencie stresu nie są w stanie przekazać ratownikom niezbędnych informacji dla ratowania życia pacjenta, dlatego tak ważne jest by koperta z kartą informacyjną znajdowała się w miejscu ogólnodostępnym, gdyż jest źródłem informacji dla ratowników medycznych lub innych służb ratowniczych oraz ma pomóc w szybkim i skutecznym podjęciu odpowiednich działań ratujących ludzkie życie.
W Gminie Szydłowiec akcja skierowana jest przede wszystkim do mieszkańców powyżej 60 roku życia, osób przewlekle chorych, samotnych oraz niepełnosprawnych, jednakże w akcji mogą wziąć udział również osoby, które uznają, że koperty mogą okazać się dla nich pomocne.
Pakiet „Koperta życia” składa się z plastikowej koperty, karty informacyjnej oraz naklejki, która powinna być naklejona w widocznym miejscu przetrzymywania karty informacyjnej np. na  lodówce. Karta informacyjna powinna być aktualizowana nie rzadziej niż raz w roku oraz zaraz po zmianie leków czy rozpoznaniu innych schorzeń.

Karta informacyjna może być wypełniona przez osobę zainteresowaną lub lekarza, który najlepiej żeby w obu przypadkach potwierdził informacje o stanie zdrowia swoim podpisem i pieczątką. Tylko tak wypełniona karta informacyjna jest wiarygodnym źródłem informacji dla ratowników medycznych oraz lekarzy.

W celu przystąpienia do programu należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu przy ulicy Jana Kilińskiego 2 do pok. nr 9 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500. Pakiet będzie wydawany po wypełnieniu deklaracji przystąpienia do uczestnictwa w programie oraz podpisaniu odbioru pakietu „Kopert życia”.