Na podstawie art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236 oraz z 2023 r. poz. 877)

Gmina Szydłowiec informuje, że od 15 maja b.r. rozpoczyna sprzedaż końcowa węgla, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu dla gospodarstw domowych.

Mieszkańcy, uprawnieni do dodatku węglowego, którzy chcą dokonać dodatkowego zakupu węgla od Gminy, muszą ponownie złożyć wniosek o preferencyjny zakup węgla w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowcu.

Wnioski przyjmowane będą od dnia 15 maja br. do wyczerpania zapasów węgla,

jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r.

i rozpatrywane będą w kolejności wpływu.

Gmina Szydłowiec do sprzedaży końcowej posiada węgiel - GROSZEK w ilości ok. 11 ton.

Cena węgla wynosi 2.000,00 zł brutto za tonę i nie zawiera kosztów transportu ze składu do gospodarstwa domowego (po węgiel należy zgłosić się z własnym transportem).

Do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości węgla dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego, co oznacza, że mieszkaniec, który już zakupił węgiel w maksymalnej ilości, może zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.