sspon

um szydlowiec

mpps

kl

swm

jwpu

bip

Komunikat w sprawie terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

 

WNIOSKI SKŁADANE ELEKTONICZNIE
Od dnia 1 lipca 2019 r. i w całym miesiącu lipcu wnioski o przyznanie poniższych świadczeń można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem:
1.Świadczenie wychowawcze poprzez bankowość elektroniczną, platformę emp@tia, PUE ZUS lub ePUAP.
2.Świadczenia rodzinne poprzez platformę emp@tia lub ePUAP.
3.Świadczenia z funduszu alimentacyjnego poprzez platformę emp@tia lub ePUAP.
4.Świadczenie „Dobry start” poprzez Platformę emp@tia oraz bankowość elektroniczną.
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi przy składaniu wniosków drogą elektroniczną na właściwe wybranie jednostki rozpatrującej wnioski. Wnioski składa się Organie właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia.

 

WNIOSKI SKŁADANE W FORMIE PAPIEROWEJ
Wnioski należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2 w pok. Nr 14.

 

1.    Zasiłek Rodzinny i Specjalny Zasiłek Opiekuńczy od 01 sierpnia 2019 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:
- od 01.08 do 31.08 ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 30 listopada tego roku;
- od 01.09 do 31.10 ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń następuje do dnia 31 grudnia tego roku;
- od 01.11 do 31.12 ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń następuje do dnia 28 lutego następnego roku.

 

2.    Fundusz Alimentacyjny od 01 sierpnia 2019 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:
- od 01.08 do 31.08 ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 31 października tego roku;
- od 01.09 do 30.09 ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia następuje do dnia 30 listopada tego roku;
- od 01.10 do 31.10 ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia następuje do dnia 31 grudnia tego roku;

 

3.    Świadczenie Dobry Start 300+ od 01 sierpnia 2019 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia Dobry Start 300+  na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:
- od 01.08 do 31.08 ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września
- od 01.09 do 30.11 ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

 

Wnioski należy złożyć do 30 listopada. Wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.  

 

4.    Świadczenie Wychowawcze 500+ od 01 sierpnia 2019 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze 500 +  na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:
- od 01.08 do 31.08 ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 31 października tego roku;
- od 01.09 do 30.09 ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia następuje do dnia 30 listopada tego roku;
- od 01.10 do 31.10 ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

 

Osoby, które do 30.06.2019 roku nie pobierały świadczenia wychowawczego na dziecko, muszą złożyć kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. , aby świadczenie wychowawcze zostało przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. W miesiącu lipcu wnioski o przyznanie świadczeń można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Natomiast jeśli wnioskodawca złoży wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.