sspon

um szydlowiec

mpps

kl

swm

jwpu

bip

Informacja w sprawie zmiany w dożywianiu dzieci w szkołach i przedszkolach od stycznia 2019 roku

 

UWAGA: zmiany w dożywianiu dzieci w szkołach i przedszkolach

od stycznia 2019 roku

 

W związku z wejściem w życie od stycznia 2019 roku Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz utratą mocy Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, od stycznia 2019 roku zmieniają się zasady dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach.

Osoby, które posiadają decyzje administracyjne wydane przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej, uprawniające dziecko do posiłku w szkole lub przedszkolu z terminem zakończenia dożywiania w czerwcu 2019 roku i są zainteresowane kontynuacją tej formy pomocy w kolejnych miesiącach (czyli do końca roku szkolnego 2018/2019), proszone są o składanie nowych wniosków w tut. Ośrodku.

Dożywianie zostanie przyznane po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego i zakończone wydaniem decyzji administracyjnej przyznającej dożywianie na podstawie Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019‑2023.