sspon

um szydlowiec

mpps

kl

swm

jwpu

bip

Informacja dotycząca dożywiania dzieci w szkole w roku szkolnym 2018/2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu informuje, że przyjmuje wnioski na dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2018/2019 w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Przypominamy, że:

  • pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole (do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej), przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł na osobę przy jednoczesnym wystąpieniu powodów udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art. 7 ust. 2 – 15  ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba). Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej,
  • w przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole, przedszkolu należy złożyć wniosek w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu.