sspon

um szydlowiec

mpps

kl

swm

jwpu

bip

Informacja w sprawie jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia dziecka

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu informuje, że z dniem 27 lutego 2015 roku weszła w życie uchwała Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia dziecka.

Uchwała ta wprowadza świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł, które przysługuje osobom uprawnionym, zamieszkałym na terenie gminy Szydłowiec, minimum przez rok przed urodzeniem dziecka.

Aby otrzymać świadczenie należy w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia dziecka zgłosić się do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, do działu Świadczeń Rodzinnych.